Skladba montovaného drevodomu

Najmodernejším a najekologickejším typom domu je v dnešnej dobe „montovaný dom”. Montovaný drevodom je jednou z možností, ako si rýchlo a kvalitne vybudovať energeticky efektívny domov. Jednotlivé prvky tohto domu sa vyrábajú pomocou najdôkladnejších riešení, ktoré sa v praxi osvedčili.

Skladba obvodovej montovanej steny:

Skladbu obvodovej steny sme vytvorili na základe dlhoročných skúseností v oblasti stavebníctva a výpočtov pre dosiahnutie najlepšieho pomeru zvukových a tepelných izolačných vlastností.

 1. základová doska,
 2. Základový KVH hranol - červený smrek
 3. Stĺpikový KVH hranol (170x68mm)
 4. Vodorovný KVH rošt (100x50mm)
 5. Izolácia KNAUF unifit 037 (100mm)
 6. KNAUF Insulation LDS 2 Silk fólia
 7. Zvyslý KVH rošt (28x50mm)
 8. Doska GreenBoard 25mm
 9. Izolácia KNAUF unifit 037 (180mm)
 10. KNAUF Insulation LDS 2 Silk fólia
 11. Vodorovný KVH rošt (40x50mm)
 12. Doska GreenBoard 12mm
 13. Povrchový obklad (sieťka, omietka...)

Montované prvky vnútornej steny:

Montované prvky vnútornej steny môžeme rozdeliť do dvoch skupín: nosné prvky vnútornej steny a nenosné prvky vnútornej steny. Obe tieto skupiny sa obvykle skladajú z dreveného rámu, medzi ktorý je vložená izolácia (minerálna vlna a pod.), ktorá zabezpečuje hlavne zvukovú a v neposlednom rade aj tepelnú izoláciu steny. Ďalším prvkom je parozábrana, ktorá sa nachádza z oboch strán izolácie. Ako finálny povrch (na obe strany / na jednu stranu) môžeme použiť drevený obklad, sadrokartón, Green board dosku, kameň a podobne.

 1. základová doska,
 2. Základový KVH hranol - červený smrek
 3. Stĺpikový KVH hranol (100x68mm)
 4. KNAUF Insulation LDS 2 Silk fólia
 5. Doska GreenBoard 12mm
 6. Izolácia KNAUF unifit 037 (100mm)
 7. KNAUF Insulation LDS 2 Silk fólia
 8. Doska GreenBoard 12mm
 9. Povrchový obklad (sieťka, omietka...)

Skladba stropnej konštrukcie:

Stropnú konštrukciu ponúkame v prevedení pohľadových a nepohľadových nosných trámov*. Stropná konštrukcia obsahuje vysokú tepelnú a zvukovú izoláciu, ktorá zabezpečí pohodlné a nerušené bývanie.

 1. DUO hranol (200x140mm)
 2. pohľadová perodrážka,
 3. KNAUF Insulation LDS 2 Silk fólia
 4. Izolácia KNAUF unifit 037 (400mm)

Skladba strechy:

Strešnú konštrukciu ponúkame v prevedení nepohľadových nosných trámov*. Dôraz sa kladie na prievzdušnosť a statické výpočty.

 1. základová doska,
 2. Lepenka-Hydroizolácia
 3. Základový KVH hranol - červený smrek
 4. Izolácia KNAUF unifit 037 (180mm)
 5. Vodorovný KVH rošt (40x50mm)
 6. KNAUF Insulation LDS 2 Silk fólia
 7. Stĺpikový KVH hranol (170x68mm)
 8. Doska GreenBoard 1050 12mm
 9. Povrchový obklad (sieťka, omietka...)
 10. DUO hranol (200x140mm)
 11. pohľadová perodrážka,
 12. KNAUF Insulation LDS 2 Silk fólia
 13. Izolácia KNAUF unifit 037 (400mm)
 14. Odvetravacia hliníková sieťka
 15. Fasadná omietka
 16. Vodorovný KVH rošt (100x50mm)
 17. Izolácia KNAUF unifit 037 (100mm)
 18. Zvyslý KVH rošt (28x50mm)
 19. KNAUF Insulation LDS 2 Silk fólia
 20. Doska GreenBoard 600 25mm
 21. 2x KVH hranol (170x68mm)
 22. Pomúrnica-150x150mm
 23. Krokva-160x60mm
 24. Kontralata 40x50mm
 25. Strešná krytina- Katepal (30 ročná záruka)
 26. Paropriepustná fólia
 27. Plné debnenie+podkládová lepenka pod strešnú krytinu

Montovaný dom s omietnutou fasádou

Na vonkajšiu úpravu fasády ponúkame vonkajšie steny s omietkou alebo kameňom. Základná konštrukcia pozostáva z dreveného rámu a z drevených izolačných lamiel s extra izolačným materiálom na vnútornej strane steny. Na výber vonkajšej vrstvy vám ponúkame široké možnosti, s ktorými Vám radi poradíme.

Montovaný dom s drevenou fasádou

Pre vonkajšiu úpravu fasád je taktiež možné použiť vonkajšie prvky s dreveným obkladom. Hlavná konštrukcia pozostáva rovnako ako pri fasádnom prevedení z dreveného rámu a drevených izolačných lamiel s extra izolačným materiálom na vnútornej strane steny. Pre vonkajšiu stranu steny si môžete zvoliť drevené obloženie rôznych profilov, druhov a smerov inštalácie.